Weronika Drozdowska

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychoterapia zaburzeń psychicznych, a także I i II stopień trenera umiejętności społecznych, studium interwencji kryzysowej oraz I stopień terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR) w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na oddziale kobiecym chorób afektywnych  w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu, na oddziale psychiatrycznym dorosłych w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu oraz w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Zajmowałam się również działalnością psychoedukacyjną w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca”, gdzie prowadziłam szkolenia dotyczące psychospołecznych zagadnień związanych z chorobą nowotworową u dzieci i ich rodzin.

W pracy z dzieckiem bliskie jest mi podejście Mindfulness i ćwiczenie uważności. Podczas zajęć korzystam również z technik opartych na założeniach pozwaczno-behawioralnych i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym w kontekście radzenia sobie z emocjami i stresem, trudności w relacjach rówieśniczych, nauki rozumienia i przestrzegania zasad, asertywności, również z dziećmi z deficytem uwagi oraz w spektrum autyzmu.

Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę i poszerzam swoje umiejętności z dziedziny psychologii, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Na co dzień pracuję z dziećmi i rodzicami w szpitalu im. Karola Jonschera na oddziałach onkologicznych oraz na oddziale dziennym dziecięcym w Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnym w Kórniku, jestem także psychologiem w szkole i w przedszkolu w Poznaniu.