Oferta

Oferta dla rodziców

Oferujemy pomoc psychologiczną w zakresie terapii, poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji oraz interwencji w kryzysie. Współpraca ze specjalistą umożliwia rozwiązanie problemów wychowawczych z dzieckiem, rozwijanie umiejętności wychowawczych przy wspólnym tworzeniu systemu wychowawczego oraz uzyskanie wsparcia w trudnej dla rodziny sytuacji (problemy w relacjach z dzieckiem, problemy w komunikacji w rodzinie, sytuacje konfliktu, sytuacja rozwodu, pomoc w przygotowaniu dziecka na zmiany zachodzące w rodzinie, nowe sytuacje). Rodzice w trakcie konsultacji mogą rozwiać swoje wątpliwości dotyczące metod wychowawczych, zdobyć wiedzę na temat wspierania naturalnego rozwoju swojego dziecka oraz znaleźć sposób na stworzenie z nim stabilnej i bliskiej więzi.

 

Oferta dla dzieci

Rozpoznajemy indywidualne zasoby dziecka, podejmujemy działania edukacyjne oraz terapeutyczne wiążące się z emocjami oraz sposobem radzenia sobie z nimi. Pracujemy również nad podwyższeniem samooceny i wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Uczymy pożądanych wzorców zachowań, w tym jak poznać i zrozumieć zachowania własne i innych, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, motywujemy do podejmowania aktywności własnej i współpracy z innymi, kształtujemy i rozwijamy umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych oraz wspomagamy prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny dziecka.

Terapia prowadzona jest przy pomocy różnych środków. Najczęściej jest to rozmowa, ale może być to też zabawa, czytanie bajek, odgrywanie ról, zajęcia indywidualne bądź grupowe. Pomagają one w lepszym zrozumieniu emocji oraz w wypracowaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Oferujemy pomoc w zaburzeniach rozwoju dziecka, lękach, zachowaniach destrukcyjnych, agresywnych, zaburzeniach odżywiania, problemach szkolnych, nadpobudliwości psychoruchowej, problemach w rodzinie, problemach wychowawczych, trudnościach w relacjach międzyludzkich, trudnych wydarzeniach, zmianach w życiu dziecka.

 

Oferta dla Instytucji

Oferujemy prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy psychologicznej dla nauczycieli  placówek oświatowych, współpracę w zakresie wypracowania pomocnych oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych oraz wychowawczych skierowanych do dziecka bądź grupy dzieci.
W zależności od potrzeb oferujemy również warsztaty na zamówienie klienta.

 

Współpraca

Zapraszamy do współpracy specjalistów z dziedzin logopedii, pedagogiki, psychologii oraz rehabilitacji.

 

 

Konsultacje indywidualne
Proponowane formy spotkań

Konsultacja psychologiczna (45 min) - 130 - 150 zł

Konsultacja wychowawcza dla rodziców (45 min) - 130 - 150 zł

Terapia indywidualna (45 min) - 130 zł

Terapia dzieci i młodzieży (45 min) - 130 zł

Terapia rodzin (60 - 90 min) - 150 - 180 zł

Terapia par i małżeństw (90 min) - 180 zł

Terapia pedagogiczna (60 min) - 150 zł

Trening Umiejętności Społecznych (45 min) - 130 zł

Wydanie pisemnej opinii - 60 zł

Dokumentacja / Inne
Na życzenie klienta

Wydanie pisemnej opinii - 60 zł

Potwierdzenie wizyty - bezpłatnie

Warsztaty dla dzieci i młodzieży - cena ustalana indywidualnie

Warsztaty dla rodziców - cena ustalana indywidualnie

Szkolenia dla pracowników instytucji - cena ustalana indywidualnie

Wstępna konsultacja telefoniczna (15 min) - 0 zł

Wydanie pisemnej opinii - 60 zł