Oferta

Oferta dla rodziców

Oferujemy pomoc psychologiczną w zakresie terapii, poradnictwa psychologicznego, psychoedukacji oraz interwencji w kryzysie. Współpraca ze specjalistą umożliwia rozwiązanie problemów wychowawczych z dzieckiem, rozwijanie umiejętności wychowawczych przy wspólnym tworzeniu systemu wychowawczego oraz uzyskanie wsparcia w trudnej dla rodziny sytuacji (problemy w relacjach z dzieckiem, problemy w komunikacji w rodzinie, sytuacje konfliktu, sytuacja rozwodu, pomoc w przygotowaniu dziecka na zmiany zachodzące w rodzinie, nowe sytuacje). Rodzice w trakcie konsultacji mogą rozwiać swoje wątpliwości dotyczące metod wychowawczych, zdobyć wiedzę na temat wspierania naturalnego rozwoju swojego dziecka oraz znaleźć sposób na stworzenie z nim stabilnej i bliskiej więzi.

 

Oferta dla par/rodzin w kryzysie i działania mediacyjne

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla par po rozwodzie/rozstaniu oraz par i rodzin w kryzysie.
Współpraca ze specjalistą umożliwia m.in.  rozwiązanie trudności w porozumieniu z żoną/mężem, partnerką/partnerem, mediacje między rodzicami rozwodzącymi się oraz wypracowanie porozumienia rodzicielskiego.

 

Oferta dla dzieci

Rozpoznajemy indywidualne zasoby dziecka, podejmujemy działania edukacyjne oraz terapeutyczne wiążące się z emocjami oraz sposobem radzenia sobie z nimi. Pracujemy również nad podwyższeniem samooceny i wzmacnianiem poczucia własnej wartości. Uczymy pożądanych wzorców zachowań, w tym jak poznać i zrozumieć zachowania własne i innych, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, motywujemy do podejmowania aktywności własnej i współpracy z innymi, kształtujemy i rozwijamy umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych oraz wspomagamy prawidłowy rozwój emocjonalno – społeczny dziecka.

Terapia prowadzona jest przy pomocy różnych środków. Najczęściej jest to rozmowa, ale może być to też zabawa, czytanie bajek, odgrywanie ról, zajęcia indywidualne bądź grupowe. Pomagają one w lepszym zrozumieniu emocji oraz w wypracowaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami.

Oferujemy pomoc w zaburzeniach rozwoju dziecka, lękach, zachowaniach destrukcyjnych, agresywnych, zaburzeniach odżywiania, problemach szkolnych, nadpobudliwości psychoruchowej, problemach w rodzinie, problemach wychowawczych, trudnościach w relacjach międzyludzkich, trudnych wydarzeniach, zmianach w życiu dziecka.

 

Oferta dla Instytucji

Oferujemy prowadzenie szkoleń z zakresu wiedzy psychologicznej dla nauczycieli  placówek oświatowych, współpracę w zakresie wypracowania pomocnych oddziaływań profilaktyczno-terapeutycznych oraz wychowawczych skierowanych do dziecka bądź grupy dzieci.
W zależności od potrzeb oferujemy również warsztaty na zamówienie klienta.

 

Szkolenie Kids’ Skills 

Prowadzimy szkolenia na Praktyka Metody Kids’ Skills oraz Jestem z Ciebie dumny!

Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych.

Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w nowe metody pracy z dzieci oraz przedstawienie praktycznych wskazówek wykorzystywanych do współpracy z trudnościami emocjonalnymi oraz problemami z zachowaniem. Uczestnicy zapoznają się z metodą Kids’ Skills opartą na założeniach Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, stworzoną na początku XX w. przez fińskiego psychiatrę i psychoterapeutę doktora Bena Furmana. 

“Dam radę!” to program pracy z dziećmi, za pomocą, którego można skutecznie poradzić sobie z problemami emocjonalnymi, lękowymi oraz behawioralnymi, wykorzystując przy tym najbliższe otoczenie dziecka. Metoda niesamowicie pomocna w przezwyciężeniu problemów takich jak agresja i wybuchy złości, złe nawyki, problemy z jedzeniem/ snem, zaburzenia koncentracji, niewłaściwe zachowania.

Za pomocą kilkunastu kroków, program wspiera i rozwija mocne strony dziecka, budując poczucie pewności siebie i motywację do dalszej pracy.

Program “Jestem z ciebie dumny” jest wykorzystywany do wsparcia rodziców i opiekunów (również świadczących usługi w placówkach publicznych) radzących sobie z trudnościami dzieci. Obejmuje metody pracy dotyczące reagowania w przypadku występowania niepożądanych zachowań, wpływania na dzieci oraz wspierania ich w przezwyciężeniu problemów. Skupia się na docenianiu, chwaleniu oraz współpracy z dzieckiem.

Szkolenie kończy się uzyskaniem tytułu Praktyka metody Kids’ Skills oraz wystawieniem certyfikatu. Jesteśmy Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego, wystawiamy świadectwa na wzorze MEN.

Szczegóły oferty oraz dostępne terminy szkoleń znajdują się na naszej stronie na Facebooku.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Regulamin szkoleń

Współpraca

Zapraszamy do współpracy specjalistów z dziedzin logopedii, pedagogiki, psychologii oraz rehabilitacji.

Regulamin Instytutu 2022

Informujemy, że potwierdzając wizytę zgadzają się Państwo z Regulaminem Instytutu.

 

Konsultacje indywidualne
Proponowane formy spotkań

Konsultacja psychologiczna (45 min) - 190 zł

Konsultacja dla rodziców (60 min) - 200 zł

Terapia indywidualna (45 min) - 190 zł

Terapia dzieci i młodzieży (45 min) - 190 zł

Terapia rodzin (60 - 90 min) - 200 - 250 zł

Terapia par i małżeństw (60 min) - 200 zł

Terapia pedagogiczna (80 min) - 200 zł

Konsultacja dla par/rodzin w kryzysie i działania mediacyjne (60min) - 260 zł

Dokumentacja / Inne
Na życzenie klienta

Warsztaty dla dzieci i młodzieży - cena ustalana indywidualnie

Warsztaty dla rodziców - cena ustalana indywidualnie

Szkolenia dla pracowników instytucji - cena ustalana indywidualnie

Wstępna konsultacja telefoniczna (15 min) - 0 zł

Wydanie pisemnej opinii - 150 zł