Terapia Integracji Sensorycznej – charakterystyka pracy

Integracja sensoryczna to sposób organizacji wrażeń płynących z otoczenia i z własnego ciała tak, by mogły zostać wykorzystane do celowego działania zakończonego sukcesem. Dzięki integracji sensorycznej mózg dokonuje rozpoznania, segregacji i interpretacji informacji dostarczanych przez wszystkie zmysły; integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami
i odpowiada adekwatnym zachowaniem, zwanym reakcją adaptacyjną.

Czemu służy
Terapia ta polega rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych
z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące
z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego).
– dla kogo/w jakich sytuacjach ją stosujemy
Metoda Integracji Sensorycznej jest wykorzystywana w pracy z dziećmi: mającymi trudności szkolne (trudności z czytaniem, pisaniem, ortografią, trudności z koncentracją uwagi), wykazującymi opóźnienia w rozwoju mowy, wykazującymi opóźnienia w rozwoju ruchowym, z grupy ryzyka (zagrożona ciąża, obciążenia okołoporodowe, cesarskie cięcie, wcześniactwo, czynniki dziedziczne) jako działanie profilaktyczne, które podjęte
we wczesnym okresie rozwoju dziecka zmniejsza lub eliminuje ryzyko wystąpienia zaburzeń integracji sensorycznej, z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD), z zaburzeniami uwagi (ADD), z upośledzeniem umysłowym, z zespołem Downa, z Autyzmem, z zespołem Aspergera, z MPDz (Mózgowe Porażenie Dziecięce) oraz z kruchym chromosomem X. Terapię integracji sensorycznmej prowadzi się dla dzieci w wieku od 4 do 9 lat,
a w szczególnych przypadkach do 12 lat.

Jak pracujemy
Jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy. Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej
w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych (systemu wzrokowego, słuchowego, węchowego oraz dotykowego). Terapeuta przygotowuje
dla każdego dziecka indywidualny program dostosowany do jego potrzeb z zachowaniem zasady stopniowania trudności. Sprzyja to utrzymaniu stałego zainteresowania dziecka
i ciągłemu poprawianiu jego samooceny dzięki osiąganym sukcesom. Terapia integracji sensorycznej to w odróżnieniu od wielu metod terapeutycznych bardzo interesująca
i bez reszty pochłaniająca dziecko aktywność. Terapia Integracji Sensorycznej ma bowiem dostarczać dziecku nie tylko poprawiających działanie jego systemu nerwowego wrażeń,
ale również ma być elementem budującym poczucie sprawstwa oraz poczucie własnej wartości dziecka (udało mi się! Potrafię to zrobić!).