Magdalena Szpejcher-Łukaszewicz

Jestem psychologiem (ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu o specjalności klinicznej). Ukończyłam Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ukończyłam również półroczny kurs coachingu. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, w tym w szkoleniu certyfikowanym „Terapia akceptacji i zaangażowania” (SWPS Poznań), „Gestalt – sztuka kontaktu” (Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt). Uczestniczyłam m.in. w stażu klinicznym w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Nieustannie pogłębiam wiedzę i doskonalę umiejętności.

Prowadzę konsultację, udzielam pomocy psychologicznej oraz wsparcia dzieciom i ich rodzicom w kontekście radzenia sobie z emocjami, trudności w relacjach z rówieśnikami. Oferuję pomoc w zakresie wsparcia rodzicielskiego w obszarze budowania więzi z dzieckiem oraz w sytuacjach doświadczania problemów wychowawczych. Pracuję też z młodzieżą, która przechodzi trudny okres rozwojowy. Z wielką uwagą przyglądam się zjawisku rodzin patchworkowych prowadząc z tego obszaru warsztaty i wspierając rodziny w procesie integracji.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.