Magda Słowik

Z wykształcenia jestem psychologiem oraz pracownikiem socjalnym. Oba kierunki ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uzupełniłam również swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego.

Z rodzinami, które doświadczają trudności pracuję od 5 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu jako pracownik socjalny oraz asystent rodziny. Miałam również okazję pracować w przedszkolu integracyjno – terapeutycznym z dziećmi w spektrum autyzmu. Obecnie oprócz pracy w Instytucie, pracuję również jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i w Ośrodku Kuratorskim, a od 3 lat wspieram również rodziny w miejscu ich zamieszkania jako sądowy kurator społeczny.

Cały czas pogłębiam swoją wiedzę oraz doskonale umiejętności. Ukończyłam m.in. podstawowy kurs terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, kurs trenera umiejętności społecznych oraz liczne szkolenia związane ze wspieraniem dzieci, młodzieży oraz rodzin.

Praca z ludźmi to moja pasja, a w pracy terapeutycznej najistotniejsza jest dla mnie relacja z drugim człowiekiem. Cechuje mnie empatia, ciekawość i otwartość na drugą osobę.
Udzielam wsparcia dzieciom od 7 r.ż., młodzieży oraz rodzinom doświadczającym różnych trudności.
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.