Logopeda – charakterystyka pracy

Jest to specjalista, który jest przy rodzicach i przy dziecku od samego początku, czyli już
w szpitalu na oddziale noworodkowym, kiedy to zauważa się, że maleństwo nie potrafi, nie może ssać, czyli pojawiają się problemy ze ssaniem, ale również z połykaniem, oddychaniem czy nieprawidłowości w obrębie kompleksu ustno – twarzowego. Może towarzyszyć rodzicom jeszcze wcześniej na zajęciach w szkołach rodzenia. To również logopeda jest tym specjalistą, który sprawdza u dziecka odruchy z obszaru ustno – twarzowego.

Czemu służy dana forma pracy z dzieckiem
Logopeda jest terapeutą mowy i języka. Jego zadaniem jest ocena i leczenie mowy. Pomaga przy problemach z komunikacją u ludzi w każdym wieku. Dąży do umożliwienia pozyskania jak najlepszych zdolności językowych. Korzystając ze specjalistycznej wiedzy, pracuje bezpośrednio z pacjentem oraz przekazuje wskazówki dla opiekunów do pracy w domu.
– dla kogo/w jakich sytuacjach ją stosujemy
Udanie się z dzieckiem mającym problemy z mową do logopedy jest konieczne
Dziecko – w miarę możliwości wiekowych – powinno czuć potrzebę ćwiczeń i rozumieć konieczność udziału w zajęciach. Praca logopedyczna jest często wieloletnim, mozolnym procesem, ale efekty mogą być zadziwiające i dawać ogromną satysfakcję zarówno ćwiczącemu, jego rodzicom, jak i logopedzie.

Jak pracujemy
Logopeda powinien pojawić się w życiu dziecka już w szpitalu, na oddziale noworodkowym, kiedy u dziecka dają się zauważyć problemy ze ssaniem mleka mamy. Logopeda bada wówczas umiejętność ssania, połykania i oddychania maleństwa. Ocenia istnienie odruchów ustno-twarzowych, które później wpłyną m.in. na rozwój mowy dziecka. Terapeuta mowy zajmuje się wspomaganiem rozwoju komunikacji językowej dziecka i doskonaleniem mowy już ukształtowanej. Do jego zadań należy też wykrywanie i diagnozowanie nieprawidłowości w rozwoju mowy. Zajmuje się także profilaktyką powstawania wad wymowy. Pomaga
w kształtowaniu językowego porozumiewania się u dzieci, które nie przyswajają tej umiejętności w sposób naturalny. Logopeda prowadzi terapię wad wymowy oraz poważniejszych zaburzeń mowy. Zajmuje się również pracą korekcyjno-wyrównawczą
z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Pracuje nad prawidłowa emisją głosu.
Praca z dziećmi młodszymi (3 – 4 lata) zazwyczaj jest w formie zabawy i trwa ok 15-30 minut.
Z wiekiem czas zajęć jest wydłużany i zmieniane są również formy i metody pracy.
Przy ustalaniu terapii każdy logopeda uwzględnia predyspozycje danego dziecka. Terapia daje najlepsze efekty gdy jest prowadzona indywidualnie. Ważna jest także ścisła współpraca rodziców, ponieważ rodzice powinni wykonywać z dzieckiem zalecone każdorazowo ćwiczenia. Najlepsze efekty dają codzienne 15–20-minutowe zajęcia, odbywające się
w atmosferze spokoju. Dziecko należy chwalić nawet za minimalne osiągnięcia.