Ewa Gordziej-Niewczyk

Jestem psychologiem dziecięcym z 14-letnim doświadczeniem.

Przez 5 lat pracowałam z rodzinami w Centrum Pomocy Rodzinie i Ośrodku Wsparcia. Przez dwa lata kierowałam projektem Centrum Terapii Zaburzeń Łaknienia. Ukończyłam kurs terapii systemowej i szkolenie I oraz II stopnia w zakresie integracji sensorycznej oraz liczne szkolenia z zakresu pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną oraz zaburzeń odżywiania.

Jako psycholog praktyk prowadzę zajęcia m.in. dla WSNHiD, SWPS, oraz projekty na zlecenie MEN. W 2014 roku otrzymałam nagrodę Rektora SWPS dla najlepszych doktorantów, dwukrotnie zostałam nagrodzona nagrodą Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce.

Dziecko jest w centrum moich zainteresowań zawodowych. W swojej pracy kieruję się metodyką evidence based (metody pracy oparte na dowodach) – łączę aspekty teoretyczne i rzetelne doświadczenie akademickie z kilkunastoletnią praktyką jako psycholog i rodzic. Jestem mamą dwójki dzieci dzięki czemu na co dzień konfrontuję aspekty teoretyczne z praktyką. Nadal ekscytujące jest dla mnie poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów dzieci i rodzin. Staram się by moje wyjaśnienia były rzeczowe i praktyczne tak by w dużej mierze opierać się na naturalnych zasobach rodziny.

Pracuję z dzieckiem i rodziną oraz współpracuję z placówkami oświatowymi. W swoich działaniach wykorzystuję psychologię poznawczo – behawioralną, systemową i elementy analizy transakcyjnej. W uzasadnionych przypadkach konsultuję się via skype/telefon.

Prywatnie jestem żoną i mamą Idy i Janka.