Anna Lickiewicz

Jestem psychologiem, socjologiem i psychoterapeutką systemową.

Ukończyłam psychologię ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu oraz Socjologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, gdzie ukończyłam kurs podstawowy oraz zaawansowany z zakresu psychoterapii  systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuję.

Jestem absolwentką studiów podyplomowych z zakresu surpedagogiki i terapii pedagogicznej. Posługuję się językiem migowym.

Od kilku lat pracuję w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu, a także współpracuję z Ośrodkiem Wyspa Zmian gdzie przeprowadzam diagnozę funkcji poznawczych dzieci, prowadzę zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej oraz psychoterapii. Moje doświadczenie zawodowe to również praca z osobami doświadczającymi przemocy domowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu, praca z osobami starszymi w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, oraz praca z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach. Aktualnie uczęszczam na kurs Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Pracuję z dziećmi z młodzieżą i dorosłymi. Osobami potrzebującymi wsparcia w różnych obszarach swojego życia, oraz tymi, którzy chcą się rozwijać, zrozumieć motywy swych działań i realizować swoje pragnienia.