Aleksandra Wojtaszek

Psycholog i dyrygent chóralny, ma na koncie również studia podyplomowe w zakresie zarządzania kulturą i psychologii muzyki oraz doktorat z dyrygentury na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie.
Od dwudziestu lat prowadzi szkolenia psychologiczne (budowanie odporności psychicznej, budowanie poczucia własnej wartości, techniki motywacyjne, komunikacja interpersonalna itp.) oraz warsztaty w zakresie emisji głosu. Współpracuje z uczelniami wyższymi i szkołami, ze studentami, młodzieżą, dziećmi. Jest psychologiem ogólnopolskiego zespołu psychologiczno-pedagogicznego dla szkół artystycznych województwa wielkopolskiego.

Pomoc psychologiczna w zakresie:
trudności z nauką, motywacja, wahania nastroju, samoocena, odporność psychiczna, stany depresyjne, wsparcie w sytuacjach trudnych, radzenie sobie ze stresem i tremą koncertową.
Szczególne ukierunkowanie na pracę z osobami ze środowiska artystycznego.