„Istotne jest, aby dziecko potrafiło zachować równowagę pomiędzy więzią z innymi a swoją niezależnością”