Agnieszka Krok

Jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną, absolwentką SWPS Uniwersytetu  Humanistycznospołecznego w Poznaniu. Wcześniej ukończyłam studia wyższe na kierunkach inżynieria i ochrona środowiska. Obszar moich zainteresowań zawodowych to ludzkie zachowania, relacje interpersonalne oraz interakcje człowieka z otoczeniem.

Uczestniczyłam w wielu konferencjach związanych m.in. z przeciwdziałaniem uzależnieniom, a także ogólnopolskiej konferencji suicydologicznej dotyczącej młodzieży. Brałam udział w szkoleniu certyfikowanym „Terapia akceptacji
i zaangażowania”  (USWPS Poznań), warsztacie „Gestalt – sztuka kontaktu” (Wielkopolska Szkoła Psychoterapii Gestalt), jak również warsztatach dotyczących e-uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Ukończyłam
8-tygodniowy, certyfikowany program redukcji stresu w oparciu o trening uważności opracowany przez prof. Jona Kabat – Zinna (Mindfulness Based Stress Reduction).

Praktyki oraz staż zawodowy odbywałam w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie. W pracy z pacjentem korzystam z elementów dialogu motywującego.

Od blisko dwóch lat pracuję w obszarze związanym z profilaktyką uzależnień. Zarówno w życiu prywatnym jak
i zawodowym kieruję się zasadami psychologii pozytywnej, zwracając szczególną uwagę na zasoby i potencjał człowieka. To dzięki nim uświadamiamy sobie własną siłę, która pomaga sprostać najtrudniejszym wyzwaniom i daje motywację do działania.

Systematycznie pogłębiam wiedzę z pasjonującej mnie dziedziny jaką jest psychologia, dbając również o rozwój własny. Prywatnie jestem żoną i mamą dwóch chłopców.