Martyna Walczak

Jestem psychologiem z pasji i wykształcenia. Przez wiele lat wnikałam w tą dziedzinę samodzielnie pogłębiając wiedzę i doświadczając, aż dojrzałam do decyzji, by zająć się tym profesjonalnie. Ukończyłam Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej. Dzięki praktykom miałam okazję pracować z Pacjentami w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. Zarówno w czasie studiów jak i po ich ukończeniu odbyłam wiele szkoleń i warsztatów rozwijających moje kompetencje i uwrażliwiających mnie na drugiego człowieka, jego historię, indywidualne doświadczenia, potrzeby i cele (obszary zarówno związane stricte z psychologią oparte m.in. o podejście Gestalt, Teorię Akceptacji i Zaangażowania ACT, Teorię relacji z obiektem czy bardziej psychologiczno-biznesowe jak sesje coachingowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, praca z wypaleniem zawodowym, wsparcie dla osób narażonych na silny stres). Nie ustaję w rozwoju i poszerzaniu wiedzy, by skutecznie wspierać Klientów i udzielać profesjonalnej pomocy.

W pracy korzystam zarówno z wiedzy naukowej, jak i własnych doświadczeń. Udzielając wsparcia czy konsultacji psychologicznej staram się znaleźć zrozumienie dla sytuacji drugiego człowieka i wspólnie szukamy jej źródeł oraz możliwości poradzenia sobie z nią. Pracuję głównie z osobami dorosłymi, parami, małżeństwami i młodzieżą wchodzącą w dorosłe życie. Centrum zainteresowania mojej pracy jest człowiek, jego potrzeby, motywacje oraz relacje – z samym sobą, z bliskimi, z otoczeniem. W relacjach rodzic –  dziecko jestem zwolenniczką pracy z rodzicem/rodzicami, głęboko wierzę, że to od rodziców właśnie zależy jak te relacje się kształtują. Rodzice budują świat dziecka, jego ramy, możliwości i granice, czasem w tych działaniach przydatne jest wsparcie – jeśli czujesz, że teraz tego wsparcia potrzebujesz, zapraszam Cię do rozmowy.