Małgorzata Typańska-Lewandowska

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, specjalność psychologia w edukacji (Uniwersytet SWPS Poznań) i z chemii (Uniwersytet A. Mickiewicza Poznań). Jestem terapeutą pedagogicznym, surdopedagogiem oraz terapeutą ręki. Ukończyłam kurs Terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT) oraz wiele szkoleń dotyczących wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

W pracy z dziećmi i młodzieżą bazuję na  ich mocnych stronach oraz zainteresowaniach. Wykorzystuję naturalną gotowość do zabawy, jednocześnie rozwijając umiejętności w zakresie deficytów. Proponuję zajęcia o zróżnicowanym charakterze, aktywując przy tym wszystkie zmysły.

Wspieram też rodziców. Pomagam zrozumieć i zaakceptować trudności dziecka, a także dostrzegać i wykorzystywać jego zasoby. Tworzę z rodzicami plan do pracy w domu z uwzględnieniem potrzeb i możliwości oraz naturalnej aktywności rodziny. Staram się przez to w jak najmniejszym stopniu reorganizować życie i relacje rodzinne. Pracuję w oparciu o wiedzę naukową oraz wieloletnie doświadczenie własne i wielu cenionych specjalistów. Prowadzę też zajęcia w języku migowym.