Małgorzata Moszko

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia
magisterskie skończyłam z dwoma specjalizacjami – Psychoterapia zaburzeń psychicznych
oraz Psychologia zdrowia i choroby. Współpracowałam z wieloma placówkami, m.in. Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczna, MOPR-em, Szkołą demokratyczną, Fundacją na rzecz integracji
osób niepełnosprawnych i autystycznych „Fiona” czy Wielkopolskim Centrum Onkologii. Oprócz
pracy w Instytucie Psychologii i Edukacji Dziecka, pracuję również na stanowisku psychologa
szkolnego w szkole podstawowej w Poznaniu.

Jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego. Ukończyłam
liczne kursy dotyczące pracy z dziećmi (Kids Skills; Therapy Tools: Wprowadzenie do pracy
terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym; Kurs Rozwiń Skrzydła – o wspieraniu
dziecięcego poczucia własnej wartości (Małgorzata Musiał); Relacja bez kar i nagród. Kurs dla
profesjonalistów (Agnieszka Stein i Małgorzata Stańczyk); Szkolenie Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie: Problematyka wczesnej interwencji i zdrowia psychicznego małych dzieci.
Uczestniczyłam w licznych konferencjach, dotyczących psychologii dziecka. Nieustannie się
dokształcam i dbam o rozwój zawodowy i osobisty.

Pracuję zarówno z dziećmi jak i rodzicami, wspierając ich w procesie rozwojowym. Towarzyszę w

odkrywaniu potencjału, rozwijaniu kompetencji oraz radzeniu sobie z wyzwaniami rozwojowymi.
Wspieram ideę rodzicielstwa bliskości, a co za tym idzie, pełną szacunku i zrozumienia więź
między rodzicami i dziećmi. Piszę artykuły naukowe, tworzę notatki wizualne oraz prowadzę stronę
bliskodzieci.pl