Magdalena Beissert- Kaczmarek

Psycholog, certyfikowany edukator Pozytywnej Dyscypliny (Positive Discipline Association) dyplomowany nauczyciel Montessori, praktyk Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz metody Kids’ Skills, trener umiejętności społecznych.

Psychologię ukończyłam w 2009 na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Od tego czasu nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje. W pracy korzystam głównie z technik Pozytywnej Dyscypliny, która dostarcza rodzicom skutecznych i jednocześnie pełnych szacunku metod wychowawczych. Koncentruje się ona na poszukiwaniu rozwiązań, a nie na karaniu, dostarczając dziecku okazji do samodzielności i budowania stabilnego poczucia własnej wartości. Tę skuteczną i łagodną metodę wychowawczą wypróbowały setki tysiące rodziców na całym świecie. Zapraszam do zapoznania się z nią w moim gabinecie.

Ponad to uczestniczę w kursach, szkoleniach i konferencjach dotyczących psychologii człowieka. Prowadzę szkolenia z zakresu emocji, kompetencji społecznych i samooceny u dzieci i młodzieży w szkołach. Prowadzę również warsztaty dla rodziców z zakresu zrozumienia i polepszenia relacji rodzic-dziecko.

W trakcie terapii korzystam z metod Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w której problemom przyglądamy się z różnych perspektyw: rodzica, dziecka, członków rodziny. Każdy z nich widzi problem inaczej, a moje zadanie polega na wysłuchaniu oraz połączeniu wszystkich opinii i wspólne wypracowanie rozwiązania. Z kolei dyplom praktyka metody Kids’ Skills oraz wykorzystywanie terapii zabawą, pozwalają mi w sposób niezwykle atrakcyjny dla dziecka i bliskich wypracować zmianę, która poprawi funkcjonowanie rodziny. W trakcie pracy z dzieckiem i rodzicem używam również gier i zabaw emocjonalnych, prac plastycznych, muzyki oraz niespodzianek 😉

Problemy, z którymi warto się do mnie zgłosić to m.in.
– agresja i złość u dziecka,
– lęki dziecięce np. nocne, rozstaniowe, przedszkolne, szkolne,
– nadużywanie i uzależnienie od elektroniki: gry komputerowe, media społecznościowe, internet,
– problemy szkolne: motywacja do nauki, nieobecności, odrabianie lekcji, relacje z rówieśnikami,
– uciążliwe kłótnie i brak porozumienia rodzic-dziecko,
– towarzyszenie w sytuacji konfliktu lub rozwodu rodziców,
– pomoc w adaptacji do funkcjonowania w rodzinie patchworkowej,
– problemy z akceptacją w grupie rówieśniczej,
– wybiórczość pokarmowa lub niezdrowe nawyki żywieniowe (nadwaga),
– problemy w okresie dojrzewania: niska samoocena, obniżony nastrój, słabe kompetencje społeczne,
– problemy między rodzeństwem,
– problemy w codziennym funkcjonowaniu: samodzielność, szykowanie się do szkoły, obowiązki domowe,
– trening czystości (odpieluchowanie),
– zachowania buntownicze.

Pełna dobrej energii zapraszam na spotkanie.