Magda Szymaniuk

Jestem Trenerem Umiejętności Społecznych. Stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych związanych z problemami osoby dorosłej, dziecka i rodziny.

W obrębie tematyki psychologii najbardziej zajmują mnie zagadnienia dotyczące budowania nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka. Pragnę pomagać ludziom rozwijać swoje umiejętności i wprowadzać zmiany oraz tworzyć najlepsze warunki do rozwoju, osiągania celów, wzmocnić motywację, pomóc w poprawie skuteczności oraz pomóc pokonać przeszkody natury psychologicznej, które utrudniają rozwój.

Jestem entuzjastką Porozumienia Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC) i jego zastosowania na polu organizacji i w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i rodzinami.

Uczestniczyłam w licznych szkoleniach, m.in. „Autyzm i zespół Aspergera – diagnoza i terapia”, „Zasady pisania opinii psychologicznych”, „Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi”, „Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu”, „Trener Treningu Umiejętności Społecznych”, „Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera”, „Terapia akceptacji i zaangażowania”. Obecnie kształcę się w kierunku Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych, które mogą odbywać się indywidualnie jak i w grupie. Treningi skupiają się na rozwijaniu m.in. percepcji społecznej, umiejętności podejmowania ról społecznych, rozumienia sytuacji społecznych, umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, autoprezentacji. Pełnią funkcję terapeutyczną, korekcyjną, rewalidacyjną i edukacyjną. Dzięki nim uczestnik poznaje akceptowalne formy zachowań, integruje je i utrwala zarówno w środowisku ćwiczeniowym, jak i naturalnym.