Katarzyna Wojciechowska

Nazywam się Katarzyna Wojciechowska i jestem psychologiem zarówno z wykształcenia jak i z zamiłowania. Jestem także absolwentką socjologii, konsultantem Transkulturowej
Psychoterapii Pozytywnej dla osób w spektrum autyzmu, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych oraz praktykiem metody pracy z dziećmi Kids’ Skills. Aktualnie
kontynuuję szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej oraz uczestniczę w kursie podstawowym Psychoterapii Systemowej.

Zajmuję się wspieraniem dzieci i młodzieży, które zmagają się z lękiem, zaburzeniami nastroju, doświadczają różnego rodzaju kryzysów życiowych i rozwojowych oraz trudności w radzeniu sobie z emocjami. Prowadzę konsultacje dla rodziców, którzy borykają się z wyzwaniami rodzicielskimi.

Moje doświadczenie zawodowe w obszarze psychologii obejmuje pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, wspieranie dzieci w szkole podstawowej jako psycholog szkolny oraz staże, które odbywałam na Oddziałach Psychiatrycznych w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Zajmuję się także działalnością psychoedukacyjną. W ramach projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca” prowadziłam szkolenia dotyczące psychospołecznych zagadnień związanych z chorobą nowotworową u dzieci. Organizowałam też zajęcia dla rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczące spektrum autyzmu.

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja ponieważ tylko w bezpiecznym i życzliwym środowisku człowiek może się rozwijać i dokonywać zmian. Nieustannie pogłębiam wiedzę oraz doskonalę swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu zdrowia psychicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.