Katarzyna Wojciechowska

Jestem absolwentką socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, studentką ostatniego roku psychologii na Uniwersytecie SWPS, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych oraz praktykiem metody pracy z dziećmi Kids’ Skills oraz I’am Proud of You. Doświadczenie zdobywałam na Oddziale Chorób Afektywnych w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Prowadziłam zajęcia dla rodziców, nauczycieli i uczniów z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz warsztaty psychoedukacyjne dla pacjentek oddziału psychiatrycznego. Prowadzę także szkolenia oraz spotkania edukacyjne w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”. Brałam udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących m.in. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, psychoonkologii oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę oraz doskonalę swoje umiejętności.

Wspieram dzieci, młodzież oraz rodziców. W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja ponieważ tylko w bezpiecznym i życzliwym środowisku człowiek może się rozwijać i dokonywać zmian.