Katarzyna Wojciechowska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych oraz praktykiem metody pracy z dziećmi Kids’ Skills oraz I’am Proud of You. Odbyłam staż w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Wspieram dzieci, młodzież oraz rodziców. W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja ponieważ tylko w bezpiecznym i życzliwym środowisku człowiek może się rozwijać i dokonywać zmian.

Zajmuję się także działalnością psychoedukacyjną. Prowadzę szkolenia oraz spotkania edukacyjne w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”. Organizowałam zajęcia dla rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz warsztaty dla pacjentów oddziału psychiatrycznego.

Nieustannie pogłębiam wiedzę oraz doskonalę swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach dotyczących m.in. ze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, psychoonkologii oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu.