Katarzyna Wojciechowska

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz socjologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, certyfikowanym Trenerem Umiejętności Społecznych oraz praktykiem metody pracy z dziećmi Kids’ Skills oraz I’am Proud of You. Aktualnie
jestem uczestnikiem specjalistycznego kursu „Positive Consultant in Autistic Spectrum”, prowadzonego w nurcie Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

W Instytucie Psychologii i Edukacji Dziecka zajmuję się przede wszystkim wspieraniem dzieci i młodzieży, które zmagają się z lękiem, doświadczają różnego rodzaju kryzysów (rozwojowych, relacyjnych, w rodzinie) oraz trudności w radzeniu sobie z emocjami. Wspieram osoby w spektrum autyzmu. Pomagam także rodzicom w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi oraz wyzwaniami rozwojowymi ich dzieci. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego, szkole podstawowej oraz odbywając staże w Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Zajmuję się także działalnością psychoedukacyjną. Prowadzę szkolenia oraz spotkania edukacyjne w ramach projektu „Wielkopolska Onkologia Dziecięca – Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”. Organizowałam też zajęcia dla rodziców, nauczycieli i uczniów dotyczące zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz warsztaty dla pacjentów oddziału psychiatrycznego.

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja ponieważ tylko w bezpiecznym i życzliwym środowisku człowiek może się rozwijać i dokonywać zmian. Nieustannie pogłębiam wiedzę oraz doskonalę swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach z zakresu zdrowia psychicznego.